Barnehage

Brisk Kompetansesenter AS er en moderne og mangfoldig kvalifiseringsbedrift med 110 ansatte sentralt beliggende på Moa i Ålesund.

Vi er ISO sertifisert NS-EN 9001-2015og NS–EN 22000. Vår målsetting er å levere gode tjenester innen avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Vi gjennomfører ulike kurs, leveranser i hht intro-programmet og kvalifiseringer for over 750 personer hvert år. NAV er vår største kunde. I tillegg til et utstrakt samarbeid med næringslivet på Sunnmøre har vi egne profesjonelle produksjonsavdelinger som leverer ulike varer og tjenester til bedriftsmarkedet.